Krypgrund

Krypgrunder är vanligt förekommande i hus som är byggda på 70-talet och kan orsaka stora bekymmer och ekonomiska utgifter för en husägare. Även torpargrunderna som uppkom under 40- och 50-talet har visat sig orsaka liknande fuktskador och mögel. Vad som egentligen sker är att luft från omgivningen ventileras in i krypgrunden. När den inkommande luften är varmare än den i grunden kyls luften naturligt ner, vilket leder till att fukt bildas och kvarstår i grunden. Tyvärr upptäcks fuktskador av detta slag sällan i tid, vilket kan innebära att kostnaderna för att åtgärda skadorna kan bli riktigt dyra. Värt att nämna är dessvärre att de flesta villaförsäkringar ej täcker fuktskador av dessa slag.  Med detta i åtanke är det därför viktigt att hålla sin krypgrund under uppsikt, nedan följer några förebyggande tips och råd för dig som bor i ett hus med kryp- eller torpargrund;

– Undersök krypgrunden årligen, företrädelsevis under sensommaren då omgivande luft är varmare

– Dränera

– Säkerställ att vatten ej rinner in i grunden genom att se till att marken lutar från huset- inte mot huset.

– Montera en fuktmätare i krypgrunden

– Placera byggplast i krypgrunden, vilken förhindrar markångan från att stiga uppåt i utrymmet

– Undvik ansamlingar av bråte och skräp i grunden

Det finns flera indikationer på att krypgrunden kan vara fuktskadad. Ett tydligt tecken är en stickande lukt av fukt, mögel och källare i själva bostaden. Detta innebär dessvärre oftast att fuktangreppet är långt framskridet. Vid en eventuell kontroll av grunden kan tidigare tecken vara fukt och kondens på väggarna, mögel samt en fuktig känsla i husgrunden. Tveka inte att kontakta oss om du upptäcker minsta tecken på fuktangrepp eller vill ha vår hjälp med att kontrollera skicket på din krypgrund med hjälp av en besiktning.